Latvian English

Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola

Daudzbērnu ģimeņu reģistrs

Ar 01.05.2018. darbību uzsāk Rīgas pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistrs.
Rīga pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistrs (turpmāk – Reģistrs) ir datubāze, kurā tiek apkopoti dati par Rīgas pilsētas pašvaldības teritorijā dzīvesvietu deklarējušām un Reģistrā reģistrētajām daudzbērnu ģimenēm.
Reģistrā var tikt reģistrēta ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni (bērnu skaitā neieskaita bērnus, kuru aizgādības tiesības vecākam  ir pārtrauktas vai atņemtas), ja ģimene ir deklarēta vienā adresē Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā (šis nosacījums neattiecas uz gadījumu, ja bērns iegūst izglītību ārvalsts izglītības iestādē un viņa dzīvesvieta ir ārvalstī). Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Kā reģistrēties Reģistrā?
Elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu Rīgas  pašvaldības pakalpojumu portālā (www.eriga.lv), kategorijā e-pakalpojumi privātpersonām, izvēloties sadaļu “Reģistrācija Rīgas pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusam”.
Ja nav iespējams Reģistrā reģistrēties elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv, var vērsties Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā vai Rīgas Sociālajā dienestā.

Rīgas pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm:

  • Atbrīvojums no līdzfinansējuma maksas par profesionālas ievirzes izglītības programmu apguvi pašvaldības izglītības iestādēs.
  • Atbrīvojums  no līdzfinansējuma maksas interešu izglītības programmās Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs.
  • Apmaksāta ēdināšana audzēkņiem, kuri Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošajās Pašvaldības vai privātajās izglītības iestādēs apgūst normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētu pirmsskolas izglītības programmu.
  • Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi.
  • Braukšanas maksas atvieglojumi Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā 100% apmērā no mēneša abonementa biļetes cenas abiem daudzbērnu ģimenes vecākiem, kuriem ir seši vai vairāk bērni; 60% apmērā no mēneša abonementa biļetes cenas abiem daudzbērnu ģimenes vecākiem, kuru ģimenē ir trīs līdz pieci bērni. Lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumus jāvēršas SIA "Rīgas satiksme" Klientu apkalpošanas centros.

Informāciju un konsultāciju par reģistrēšanos Reģistrā var saņemt:

  • zvanot uz Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055
  • vēršoties personīgi Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā vai Rīgas Sociālajā dienestā.

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēm UDV tiek veidots modulis, kurā iestāde varēs pēc bērna personas koda pārbaudīt, vai ģimene ir reģistrējusies daudzbērnu reģistrā.
Tādejādi iestādei nevajadzēs prasīt no vecākiem dokumentus, kas apliecina bērnu skaitu un to dzīvesvietas, lai pārliecinātos, vai ir pamats piemērot līdzfinansējuma atvieglojumus.

Par šo rīku informācija tiks nosūtīta tuvākajā laikā.

 

Informāciju par Rīga pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistru var lejupielādēt sadaļā "Dokumenti".


Atpakaļ

Kā mūs atrast

Kontaktinformācija

Sazinies ar mums!

+371 67181041 Graudu iela 59, Rīga, Latvija