Latvian English

Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola

Lai iestātos Mūzikas nodaļā

ir jākārto iestājeksāmens, kurā pārbauda bērna vispārējo dzirdes attīstību, melodisko dzirdi, ritma izjūtu. 
Pārbaudē: 

 • bērnam jānodzied iepriekš sagatavota brīvas izvēles dziesma bez pavadījuma,
 • skolotājs demonstrē un bērns atkārto dzirdētās ritma frāzes (divu līdz četru taktu robežās),
 • skolotājs demonstrē īsu melodijas frāzi (divu līdz četru taktu robežās) un bērns atkārto,
 • skolotājs uz klavierēm nospēlē vienu, divu, trīs vai vairāku skaņu saskaņu un bērns nosaka cik skaņas viņš dzird, vajadzības gadījumā atšķir zemāko, augstāko un spēj tās arī nodziedāt.

Skola uzņem audzēkņus 8 un 6 gadu mācībām, vecumā no 7 - 12 gadiem (atkarībā no izvēlētās specialitātes).
Ja bērns ir jaunāks, tad skola piedāvā mācīties sagatavošanas klasē (papildus info skatīt sadaļā Mūžizglītība). 

Iestājeksāmeni notiek mācību gada beigās - jūnija sākumā. Septembrī iespējama papildus uzņemšana uz vakantajām budžeta vietām, ja tādas ir.

 

Skola uzņem audzēkņus vidējās mūzikas izglītības programmās. Jūnija sākumā audzēkņiem jākārto pārbaudījums specialitātē un kolokvijs teorētisko priekšmetu blokā, kas ietver arī mūzikas vēsturi.

Konsultācijas notiks 8. jūnijā plkst. 16.00, 104. kab.

Eksāmeni notiks 15. un 16. jūnijā plkst. 12.00. (pēc saraksta)

 

Lai veiksmīgāk noritētu iestājpārbaudījums, iesakām bērniem apmeklēt konsultācijas, kas sākas jau maija beigās. Tajās bērns tiks iepazīstināts ar iestājeksāmena norisi, skolu un skolotājiem. Konsultācijās ir iespēja uzzināt un atrast bērnam vēlamo instrumenta spēles apguvi. Ieteicams bērnam apmeklēt konsultācijas gan instrumentu spēlē, gan solfedžo. Precīzus konsultāciju datumus katrā specialitātē var uzzināt mājas lapas aktualitātēs.

 

Lai pieteiktu bērnu uz mūzikas skolu vecākiem jāiesniedz iesniegums, ārsta izziņa un dzimšanas apliecības kopija.

Visi dokumenti jāiesniedz mācību sekretārei 107. kab. līdz 28. maijam.

Konsultāciju saraksts 2020. (labots 09.03.2020.)

2020. gada 20. maijā plkst. 18.00 notiks Pūšamo un sitamo instrumentu audzēkņu nodaļas koncerts, 
kurā iepazīstināsim ar visiem pūšamajiem un sitamajiem instrumentiem, kurus var iemācīties spēlēt mūsu skolā.

 

Iestājeksāmeni uz 2020./2021. m. g. ir 1. un 2. jūnijā.

Par uzņemšanas eksāmenu sarakstu interesēties, zvanot 29. maijā pēc plkst. 15.00. 
Kontakttālruni meklēt sadaļā kontakti.

Informāciju par uzņemšanas rezultātiem varēsiet saņemt 5. jūnijā.

Mācību sekretāres darba laiks (P.-C. 10.00-17.30, Pk. 10.00-16.00).

 

 

Lai iestātos Mākslas nodaļā

Ir jākārto iestājeksāmens.
Iestājpārbaudījumā bērnam  jāuzzīmē vai jāuzglezno iztēles darbs ar krāsām pēc uzdotas tēmas vai gleznojums no dabas.

Uz iestājpārbaudījumu jāņem līdzi piederumi darbam - A3 akvareļpapīra lapa, krāsas, flomāsteri, zīmuļi vai krītiņi – pēc bērna izvēles. Skola uzņem audzēkņus 6 gadu mācībām vecumā no 9 - 13 gadiem. Ja bērns ir jaunāks, tad skola piedāvā mācīties mākslas studijā (papildus info skatīt sadaļā Mūžizglītība).

 

Iestājeksāmeni uz 2020./2021. m. g. notiks:
1. jūnijā no plkst. 17.00-19.00  
2. jūnijā no plkst. 17.00- 19.00 
 

Informāciju par uzņemšanas rezultātiem varēsiet saņemt 5. jūnijā.

 

Lai pieteiktu bērnu uz mākslas skolu vecākiem jāiesniedz iesniegums, ārsta izziņa un dzimšanas apliecības kopija. 

Visi dokumenti jāiesniedz mācību sekretārei 107. kab. vai 105. kab. līdz 28. maijam.

Mācību sekretāres darba laiks (P.-C. 10.00-17.30, Pk. 10.00-16.00).

 

Kā vērtējam darbus?
Iestājeksāmena uzdevums un vērtēšanas kritēriji  audzēkņiem no  9 - 10 gadiem.

 1. Iestājpārbaudījuma uzdevums: iztēles darbs ar krāsām pēc uzdotas tēmas.
 2. Tehnika pēc izvēles. Izmantojamie materiāli: krāsainie zīmuļi, flomāsteri, pasteļu krītiņi, guašas vai akvareļu krāsas.
 3. Formāts: A3 akvareļpapīra lapa.
 4. Iestājpārbaudījuma norises laiks:  2 astronomiskās stundas  jeb 2 x 60 minūtes.

Darba vērtēšanas kritēriji iztēles zīmējumam: 

 • darba atbilstība tēmai
 • darba pabeigtība – laukuma aizpildījums
 • krāsu saskaņošanas prasmes. 

Iestājeksāmena uzdevums un vērtēšanas kritēriji audzēkņiem no 11 - 13 gadiem.

 1. Iestājpārbaudījuma uzdevums: uzgleznot kluso dabu ar  1-3 priekšmetiem.
 2. Izmantojamie materiāli: guašas krāsas vai akvareļu krāsas.
 3. Formāts: A3 akvareļpapīra lapa.
 4. Iestājpārbaudījuma norises laiks:  2 astronomiskās stundas  jeb 2 x 60 minūtes.

Darba vērtēšanas kritēriji gleznojumam no dabas: 

 • priekšmetu iekomponēšana lapā,
 • proporciju izjūta, attēlojot priekšmetus.
 • krāsu toņu jaukšanas prasmes. 

Kā mūs atrast

Kontaktinformācija

Sazinies ar mums!

+371 67181041 Graudu iela 59, Rīga, Latvija