Latvian English

Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola

Saskaņā ar Rīgas domes 02.10.2012. lēmumu Nr. 5340, un 2016. gada 30.augusta grozījumiem:

  1. vecāku līdzfinansējums (turpmāk-mācību maksa) profesionālās ievirzes izglītības programmās ir 15.00 EUR mēnesī,
  2. mācību maksas apmērs citu pašvaldību administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem audzēkņiem tiek noteikts, piemērojot koeficientu 2, tātad 15.00 EUR x 2 = 30.00 EUR mēnesī. Mārupes un Babītes novada pašvaldības veic pusi no līdzfinansējuma par savos novados deklarētiem bērniem, tātad Mārupes un Babītes bērnu vecākiem jāmaksā 50% no 30.00 EUR = 15.00 EUR mēnesī,
  3. daudzbērnu ģimeņu bērniem tiek piemērota 100% atlaide no mācību maksas, pēc vecāku iesnieguma un apliecinošo dokumentu saņemšanas,
  4. ja skolā mācās 2 bērni no vienas ģimenes, pēc vecāku iesnieguma saņemšanas, tiek piemērota 50 % atlaide katram bērnam,
  5. ja audzēknis ir no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, pēc vecāku iesnieguma un apliecinošo dokumentu saņemšanas, tiek piemērota 100 % atlaide.Šī atlaide tiek piemērota arī citu pašvaldību administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem audzēkņiem,
  6. ja audzēknim ir noteikta invaliditāte, pēc vecāku iesnieguma un apliecinošo dokumentu saņemšanas, tiek piemērota 100 % atlaide.Šī atlaide tiek piemērota arī citu pašvaldību administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem audzēkņiem.

Maksājums veicams ar pārskaitījumu pret skolas izsniegto maksājuma kvīti. Kvītis izsniedz specialitātes skolotājs mūzikā un grupas kurators mākslā.

Vecāku iesniegumus un dokumentu kopijas, uz kuru pamata var piemērot mācību maksas atlaidi, jāiesniedz mācību sekretārei
Maijai Liepiņai 107. kab., tālr. 67181044.

Kā mūs atrast

Kontaktinformācija

Sazinies ar mums!

+371 67181041 Graudu iela 59, Rīga, Latvija