Latvian English

Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola

Saskaņā ar Rīgas domes 02.10.2012. lēmumu Nr. 5340 ar 2016. un 2018. gada grozījumiem:

  1. vecāku līdzfinansējums (turpmāk-mācību maksa) profesionālās ievirzes izglītības programmās ir 15.00 EUR mēnesī,
  2. mācību maksas apmērs citu pašvaldību administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem audzēkņiem tiek noteikts, piemērojot koeficientu 2, tātad 15.00 EUR x 2 = 30.00 EUR mēnesī. Mārupes un Babītes novada pašvaldības veic pusi no līdzfinansējuma par savos novados deklarētiem bērniem, tātad Mārupes un Babītes bērnu vecākiem jāmaksā 50% no 30.00 EUR = 15.00 EUR mēnesī,
  3. daudzbērnu ģimeņu bērniem tiek piemērota 100% atlaide no mācību maksas,
  4. ja skolā mācās 2 bērni no vienas ģimenes, piemēro 50% atlaidi katram bērnam,
  5. ja audzēknis ir no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, pēc vecāku iesnieguma un apliecinošo dokumentu saņemšanas, tiek piemērota 100% atlaide,
  6. ja audzēknim ir noteikta invaliditāte, pēc vecāku iesnieguma un apliecinošo dokumentu saņemšanas, tiek piemērota 100% atlaide,
  7. 3.-6. punktā minētās atlaides tiek piemērotas tikai Rīgas pilsētā deklarēto ģimeņu bērniem sākot ar nākošo mēnesi pēc vecāku iesnieguma saņemšanas.

Maksājums veicams ar pārskaitījumu pret skolas izsniegto maksājuma kvīti. Kvītis izsniedz specialitātes skolotājs mūzikā un grupas kurators mākslā.

Vecāku iesniegumus un dokumentu kopijas, uz kuru pamata var piemērot mācību maksas atlaidi, jāiesniedz mācību sekretārei Maijai Liepiņai 107. kab., tālr. 67181044.

Kā mūs atrast

Kontaktinformācija

Sazinies ar mums!

+371 67181041 Graudu iela 59, Rīga, Latvija