Latvian English

Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola

Mūzika

Mūzikas nodaļa īsteno 32 profesionālās ievirzes izglītības programmas (20V un 30V ) Taustiņinstrumentu spēle, Stīgu instrumentu spēle, Pūšaminstrumentu spēle, Sitaminstrumentu spēle, Vokālā mūzika-Kora klase

Lasīt vairāk

Māksla

Mākslas nodaļa īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmu “Vizuāli plastiskā māksla” 20V21100

Lasīt vairāk

Mūžizglītība

Mūžizglītības un interešu izglītības programmu piedāvājums skolā

Lasīt vairāk
 • "Talants Latvijai" laureāti

  Sveicam! 
  Konkursa "Talants Latvijai" laureātus:
  A.Tupiks - I vieta, M.Virki - III vieta, ped. J.Flegontova
  S.Ogarkova - II vieta, ped. M. Prikule, kcm. M.Leikarte
  I.D.Sidorovs - II vieta, ped. T Lakida, kcm. R.Plešanovs
  M.A.Dziļuma - II vieta, K.Kalniņa - Atzinības raksts  
  ped. D.Cimermanis, kcm. R.Plešanovs
  L.P.Damberga - III vieta, ped. R.Sjakste, kcm. M.Leikarte
  V.Vēģelis - Atzinības raksts, ped. S. Docīte
  F.Ozerovs - Atzinības raksts, ped. B. Voļaks, kcm. P.Ciemise
  15.04.2018.  

 • Konkursa "Dubultmēlīšu svētki" laureāti

  Sveicam!
  II Starptautiskā konkursa "Dubultmēlīšu svētki" laureātus!
  M.M.Laiviņš un  K.Kalniņa - II vieta 
  S.L.Libeka - III vieta 

  A.Kazuļina un M.A.Dziļuma - diploms
  ped. D. Cimermanis un M. Majacka
  2018.gada 14.aprīlī

   

   

 • Mazā kamermūzikas konkursa laureāti

  Sveicam!
  N. Novikas IX Starptautiskā mazā kamermūzikas konkursa laureātus!
  Koklētāju ansamblis "Vīzija" – I vieta
  ped. Inese Krauce
  2018.g. 12. aprīlis

 • Mazā kamermūzikas konkursa laureāti

  Sveicam!
  N. Novikas IX Starptautiskā mazā kamermūzikas konkursa laureātus!
  Linards Linde un Valters Vēģelis - I vieta
  ped. Signe Docīte

  2018.g. 12. aprīlis

Ansamblis

Ansamblis "Vīzija" uzstājas spīdoši!

Koklētāju ansamblis "Vīzija" (Baiba Lagzdiņa, Dārta Anna Celma, Paula Bogdanova, Linda Puriņa, Anna Loreta Miļutina, Lizete Anna Jasliņa) ieguva I pakāpes laureāta diplomu 

Lasīt vairāk
Pārcelšanas eksāmenu saraksts

Pārcelšanas eksāmenu saraksts

Pārcelšanas eksāmenu un ieskaišu sarakstu 2017./2018.m.g. Mūzikas nodaļai var lejuplādēt sadaļā Mūzika - Eksāmenu saraksts.

Lasīt vairāk
Iestājeksāmenu konsultāciju saraksts

Iestājeksāmenu konsultāciju saraksts

Iestājeksāmenu konsultāciju sarakstu var lejupielādēt sadaļā "Kā iestāties".

Lasīt vairāk
Lietuvas skolu vizīte PMMS

Lietuvas skolu vizīte PMMS

No 28.-29. martam skolā viesojās Klaipēdas J.Kačinska mūzikas,  A.Brakas mākslas,  Medeinės un  Klaipēdas interešu izglītības skolu un Klaipēdas E.Balsio ģimnāzijas

Lasīt vairāk