Latvian English

Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola

Lai iestātos Mūzikas nodaļā

Profesionālās ievirzes izglītības programmā vai sagatavošanas klasē ir jākārto iestājpārbaudījums, kurā vērtē bērna vispārējās muzikālās dzirdes attīstību, muzikālo atmiņu un ritma izjūtu.

Muzikālā dzirde:
• nodziedāt paša izvēlētu dziesmiņu,
• atkārtot skaņas ar balsi uz zilbes “la” vai “ta”.
Muzikālā atmiņa:
• ar balsi uz zilbes atkārtot nospēlēto melodiju.
Ritma izjūta:
• noplaukšķināt spēlētās melodijas ritmu.

 

Skola uzņem audzēkņus 6 vai 8 gadu profesionālās ievirzes izglītības programmā vecumā no 7 - 12 gadiem, atkarībā no izvēlētās specialitātes, sīkāka informācija sadaļā Mūzika

Īpaši gaidam jaunos audzēkņus šādās izglītības programmās: Vijoles spēle, Čella spēle, Kontrabasa spēle, Obojas spēle, Fagota spēle, Mežraga spēle, Trombona spēle, Akordeona spēle un Kora klase.

Sagatavošanas klasē piedāvājam mācīties pirmskolas vecuma bērniem, papildus info skatīt sadaļā Mūžizglītība

 

Iestājpārbaudījums 2021./2022. māc. g. notiks 24. augustā plkst. 10.00 pieteikumu saņemšanas secībā.

 

Lai pieteiktu bērnu mūzikas skolā, ir jāiesniedz zemāk norādītie dokumenti.
• iesniegums.  lejupielādē šeit
• pielikums iesniegumam par datu apstrādi. lejupielādē šeit
• ārsta izziņa 
• dzimšanas apliecības kopija
 ar apliecinājumu: "Iesniedzu glabāšanai Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņa personas lietā. Vecāka paraksts, paraksta atšifrējums".

Dokumentus var iesniegt:
digitāli, e-pasts: pmms@riga.lv, iesniegumu parakstot ar elektronisko parakstu,
skolas pastkastītē pie skolas ieejas,
klātienē, piesakoties uz konkrētu laiku pa tālr.  67181044 vai 67181041

Darba laiks (darba dienās no 10:00 līdz 16:00).

Visi dokumenti jāiesniedz no 10. līdz 20. augustam.

 

Konsultācija par iespējām mūzikas izglītības programmā zvanot uz tālr. 67181042, vai rakstot uz e-pastu pmms@riga.lv.

Konsultācijās bērns tiks iepazīstināts ar iestājpārbaudījuma norisi, kā arī sniegsim iespēju uzzināt visus interesējošos jautājumus par mācībām mūzikas skolā un palīdzēsim izvēlēties bērnam vēlamo mūzikas instrumentu. 

Ja vēlaties iepriekš iepazīties ar sniegtajām iespējām mācībām PMMS un piereģistrēt iestājeksāmeniem savu bērnu kādā no izglītības programmām, lūdzu aizpildiet anketu šeit.

 

Informāciju par uzņemšanas rezultātiem varēsiet saņemt sākot no 27. augusta.

 

Skola uzņem audzēkņus profesionālās ievirzes vidējās mūzikas izglītības programmās. 
Jākārto iestāju pārbaudījums specialitātē un kolokvijs mūzikas teorētiskajos mācību priekšmetos. 

Iestājeksāmeni 25. augustā.

Lai vienotos par konsultāciju audzēkņiem profesionālās ievirzes vidējās mūzikas izglītības programmā 
zvaniet 67181042 vai 67181041.

Lai iestātos Mākslas nodaļā

ir jākārto iestājpārbaudījums. Skola uzņem audzēkņus 6 gadu mācību programmā  
“Vizuāli plastiskā māksla” vecumā no 9 - 13 gadiem. 

 

Papildus uzņemšana - iestājpārbaudījums uz vakantajām vietām 2021./2022. m.g. notiks attālināti, kā patstāvīgais darbs.

 

Skolas mājaslapā tiks publicētas divas eksāmena tēmas divām dažādām vecuma grupām.


Eksāmena darbam  jāizvēlas viena tēma vai klusās dabas attēls. 
9-10 gadus vecam bērnam:
patstāvīgi  jāuzzīmē vai jāuzglezno iztēles darbs ar krāsām pēc uzdotas tēmas
darbs, drukātiem burtiem, otrā pusē ar zīmuli jāparaksta – vārds, uzvārds, vecums/gadi. 
gleznojums jāiesniedz skolā pie ieejas durvīm norādītajā kastē.
11-13  gadus vecus bērnus uzņemam uz vakantajām vietām:
patstāvīgi jāuzglezno klusā daba ar krāsām pēc fotoattēla
darbs, drukātiem burtiem, otrā pusē ar zīmuli jāparaksta – vārds, uzvārds, vecums/gadi. 
gleznojums  jāiesniedz skolā pie ieejas durvīm norādītajā kastē.

 

Lai pieteiktu bērnu mākslas skolā, ir jāiesniedz zemāk norādītie dokumenti.
• iesniegums.  lejupielādē šeit
• pielikums iesniegumam par datu apstrādi. lejupielādē šeit 
• ārsta izziņa 
• dzimšanas apliecības kopija
 ar apliecinājumu: "Iesniedzu glabāšanai Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņa personas lietā. Vecāka paraksts, paraksta atšifrējums".

Dokumentus var iesniegt:
digitāli - E-pasts: pmms@riga.lv, iesniegumu parakstot ar elektronisko parakstu,
skolas pastkastītē pie skolas ieejas,
klātienē, piesakoties pa tālr. 67181044 uz konkrētu laiku pie lietvedes M.Liepiņas. 
Darba laiks (darba dienās no 10:00 līdz 16:00).

 

Visi dokumenti jāiesniedz līdz 20. septembrim!

 

Informāciju par uzņemšanas rezultātiem varēsiet saņemt pa tālr. - Mākslas nodaļa 67181046, 67181047 vai lietvede M.Liepiņa 67181044.

 

Iestājpārbaudījuma uzdevums un materiāli audzēkņiem no  9 - 10 gadiem.
1. Iestājpārbaudījuma uzdevums: iztēles darbs ar krāsām pēc uzdotas tēmas.
2. Izmantojamie materiāli: krāsainie zīmuļi, flomāsteri, pasteļu krītiņi, guašas vai akvareļu krāsas.
3. Formāts: A3 akvareļa papīra lapa.
4. Iestājpārbaudījuma darbs tiek veikts patstāvīgi mājās.

 

Darba vērtēšanas kritēriji iztēles zīmējumam: 
• darba atbilstība tēmai,
• darba pabeigtība – laukuma aizpildījums,
• krāsu saskaņošanas prasmes, kompozīcija. 

 

Iestājpārbaudījuma uzdevums un materiāli audzēkņiem no 11 - 13 gadiem.
1. Iestājpārbaudījuma uzdevums: uzgleznot kluso dabu, kas sastāv no 1-3 priekšmetiem.
2. Izmantojamie materiāli: guašas krāsas vai akvareļu krāsas.
3. Formāts: A3 akvareļa papīra lapa.
4. Iestājpārbaudījuma darbs tiek veikts patstāvīgi mājās.

 

Darba vērtēšanas kritēriji gleznojumam no dabas: 
• priekšmetu iekomponēšana lapā,
• proporciju izjūta, attēlojot priekšmetus,
• krāsu toņu jaukšanas prasmes.

Kā mūs atrast

Kontaktinformācija

Sazinies ar mums!

+371 67181041 Graudu iela 59, Rīga, Latvija