Latvian English

Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola

Lai iestātos Mūzikas nodaļā

ir jākārto iestājpārbaudījums, kurā pārbauda bērna vispārējo dzirdes attīstību, melodisko dzirdi, ritma izjūtu:
 • bērnam jānodzied iepriekš sagatavota brīvas izvēles dziesma bez pavadījuma,
 • skolotājs demonstrē un bērns atkārto dzirdētās ritma frāzes (divu līdz četru taktu robežās),
 • skolotājs demonstrē īsu melodijas frāzi (divu līdz četru taktu robežās) un bērns atkārto,
 • skolotājs uz klavierēm nospēlē vienu, divu, trīs vai vairāku skaņu saskaņu un bērns nosaka cik skaņas viņš dzird, vajadzības gadījumā atšķir zemāko, augstāko un spēj tās arī nodziedāt.
Skola uzņem audzēkņus 8 un 6 gadu mācībām, vecumā no 7 - 12 gadiem (atkarībā no izvēlētās specialitātes).
Ja bērns ir jaunāks, tad skola piedāvā mācīties Sagatavošanas klasē (papildus info skatīt sadaļā Mūžizglītība). 
 
Iestājpārbaudījums uz 2020./2021. māc.g. notiks 20. un 21.augustā.
 
Lai pieteiktu bērnu uz mūzikas skolu vecākiem jāiesniedz iesniegums, pielikums iesniegumam par datu apstrādi, ārsta izziņa un dzimšanas apliecības kopija.
Visi dokumenti jāiesniedz mācību sekretārei 107. kab. no 1.jūnija līdz 19.jūnijam (ja tiks atcelti valstī noteiktie ierobežojumi) un no 1.augusta līdz 18.augusta plkst.17:00.
Mācību sekretāres darba laiks (P.- C. 10:00-17:30, Pk. 10:00-16:00).
 
Lai veiksmīgāk noritētu iestājpārbaudījums, iesakām bērniem apmeklēt konsultācijas no 17.-19.augustam no 16.00 - 18.00 pēc saraksta. Tajās bērns tiks iepazīstināts ar iestājpārbaudījuma norisi, skolu un skolotājiem. Konsultācijās ir iespēja uzzināt un atrast bērnam vēlamo instrumenta spēles apguvi. Ieteicams apmeklēt konsultācijas gan instrumentu spēlē, gan solfedžo. 
 
Par savu laiku iestājpārbaudījuma sarakstā, lūdzu, interesēties 19.augustā pēc plkst. 14:00, zvanot pa tālruņiem 67181044, 67181045.
Informāciju par uzņemšanas rezultātiem varēsiet saņemt sākot no 26.augusta.
 
Skola uzņem audzēkņus arī vidējās mūzikas izglītības programmās. 21.augustā (saskaņā ar  sarakstu) jākārto pārbaudījums specialitātē un kolokvijs teorētisko priekšmetu blokā, kas ietver arī mūzikas vēsturi.
 
Konsultācijas audzēkņiem vidējās mūzikas izglītības programmām notiks 19.augustā no plkst. 13:00 – 14:00 

Lai iestātos Mākslas nodaļā

ir jākārto iestājpārbaudījums.
Iestājpārbaudījumā bērnam  jāuzzīmē vai jāuzglezno iztēles darbs ar krāsām pēc uzdotas tēmas vai gleznojums no dabas.
 
Uz iestājpārbaudījumu jāņem līdzi piederumi darbam - A3 akvareļpapīra lapa, krāsas, flomāsteri, zīmuļi vai krītiņi – pēc bērna izvēles. Skola uzņem audzēkņus 6 gadu mācībām vecumā no 9 - 13 gadiem. Ja bērns ir jaunāks, tad skola piedāvā mācīties Mākslas studijā (papildus info skatīt sadaļā Mūžizglītība).
 
Iestājpārbaudījums uz 2020./2021. māc. g. notiks 20. un 21.augustā no plkst. 11:00-13:00 (saskaņā ar sarakstu)  
 
Lai pieteiktu bērnu uz mākslas skolu vecākiem jāiesniedz iesniegums, pielikums iesniegumam par datu apstrādi, ārsta izziņa un dzimšanas apliecības kopija. 
Visi dokumenti jāiesniedz mācību sekretārei 107. kab.  no 1.jūnija līdz 19.jūnijam (ja tiks atcelti valstī noteiktie ierobežojumi) un no 1.augusta līdz 18.augusta plkst.17:00.
Mācību sekretāres darba laiks (P.-C. 10:00-17:30, Pk. 10:00-16:00).
 
Informāciju par uzņemšanas rezultātiem varēsiet saņemt sākot no 26.augusta.
 
Iestājpārbaudījuma uzdevums un vērtēšanas kritēriji  audzēkņiem no  9 - 10 gadiem.
 1. Iestājpārbaudījuma uzdevums: iztēles darbs ar krāsām pēc uzdotas tēmas.
 2. Izmantojamie materiāli: krāsainie zīmuļi, flomāsteri, pasteļu krītiņi, guašas vai akvareļu krāsas.
 3. Formāts: A3 akvareļpapīra lapa.
 4. Iestājpārbaudījuma norises laiks:  2 astronomiskās stundas  (2 x 60 minūtes).
Darba vērtēšanas kritēriji iztēles zīmējumam: 
 • darba atbilstība tēmai
 • darba pabeigtība – laukuma aizpildījums
 • krāsu saskaņošanas prasmes, kompozīcija. 
Iestājpārbaudījuma uzdevums un vērtēšanas kritēriji audzēkņiem no 11 - 13 gadiem.
 1. Iestājpārbaudījuma uzdevums: uzgleznot kluso dabu ar  1-3 priekšmetiem.
 2. Izmantojamie materiāli : guašas krāsas vai akvareļu krāsas.
 3. Formāts: A3 akvareļpapīra lapa.
 4. Iestājpārbaudījuma norises laiks:  2 astronomiskās stundas (2 x 60 minūtes).
Darba vērtēšanas kritēriji gleznojumam no dabas: 
 • priekšmetu iekomponēšana lapā,
 • proporciju izjūta, attēlojot priekšmetus.
 • krāsu toņu jaukšanas prasmes.

Kā mūs atrast

Kontaktinformācija

Sazinies ar mums!

+371 67181041 Graudu iela 59, Rīga, Latvija