Latvian English

Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola

Uzņemšana Mūzikas nodaļā

 

Lai uzsāktu mācības profesionālās ievirzes izglītības programmā vai sagatavošanas klasē, ir jākārto iestājpārbaudījums, kurā vērtē bērna vispārējās muzikālās dzirdes attīstību, muzikālo atmiņu un ritma izjūtu.

 

Muzikālā dzirde:

 • nodziedāt paša izvēlētu dziesmiņu,
 • atkārtot skaņas ar balsi uz zilbes “la” vai “ta”.

Muzikālā atmiņa:

 • ar balsi uz zilbes atkārtot nospēlēto melodiju.

Ritma izjūta:

 • noplaukšķināt spēlētās melodijas ritmu.

Skola uzņem audzēkņus sagatavošanas klasē (no 6 gadu vecuma) un 8 gadu profesionālās ievirzes izglītības programmā (no 7 gadiem), kā arī 30 V programmās (10 - 12.kl.). Sīkāka informācija sadaļā MŪZIKA

 

Iestājpārbaudījumi uzņemšanai Mūzikas nodaļā 2024./2025. m. g. notiks 2024. gada 5. un 6. jūnijā. 

Lai gūtu pilnīgāku informāciju, aicinām apmeklēt konsultācijas laikā no 27. - 30. maijam

Skatīt konsultāciju sarakstu šeit

 

Lai pieteiktu bērnu mūzikas skolā, ir jāiesniedz zemāk norādītie dokumenti:

 • iesniegums un pielikums iesniegumam par datu apstrādi. Lejuplādē šeit
 • ģimenes ārsta izziņa 027/u par atļauju palielināt slodzi, apgūstot mūzikas programmu
 • dzimšanas apliecības kopija ar apliecinājumu: “Iesniedzu glabāšanai Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņa personas lietā.” Vecāka pašrocīgais vai e-paraksts, paraksta atšifrējums.

Visi dokumenti jāiesniedz vienlaicīgi sākot no 2024. gada 2. - 31. maijam.

Dokumentus var iesniegt:

 • digitāli, parakstot dokumentus ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pastu: pmms@riga.lv
 • pastkastītē pie skolas ieejas (papīra formātā)
 • klātienē, piesakoties uz konkrētu laiku pa tālruni 67181044 (pieņemšanas laiki: pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena no pl. 10.00 līdz 17.00)

Katra pretendenta iestājpārbaudījuma laiks tiks nosūtīts uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi. Gadījumā, ja informācija nav saņemta, zvanīt uz kādu no norādītajiem tālruņa numuriem: +371 67181044 – lietvede, +371 67181042 – direktores vietniece mūzikas izglītības jomā.

Informācija par mācību procesu mūzikas izglītības programmā zvanot pa tālruni 67181042 (direktores vietniece mūzikas izglītības jomā) vai rakstot uz e-pastu: pmms@riga.lv

Informāciju par iestājpārbaudījumu rezultātiem varēsiet redzēt šeit.

 

 

Uzņemšana Mākslas nodaļā

Skola uzņem audzēkņus 7 gadu mācību programmā  “Vizuāli plastiskā māksla” 20V - 2090  vecumā no 8 - 12 gadiem.

Profesionālās ievirzes izglītības programmā ir jākārto iestājpārbaudījums klātienē.

Iestājpārbaudījumi uzņemšanai Mākslas nodaļā 2024./2025. m. g. notiks 2024. gada 

5. jūnijā no 16.00 -18.00

6. jūnijā no  11.00 – 13.00

Uz eksāmenu jāierodas ar savām krāsām, otām, zīmuļiem un A3 formāta akvareļu papīru. Informāciju par iestājpārbaudījumu rezultātiem varēsiet redzēt 10. jūnijā.

Sagatavošanas klasē Vizuāli plastiskā māksla (zīmēšana un gleznošana) piedāvājam mācīties 6 - 7 gadus veciem bērniem. Papildus info skatīt sadaļā Mūžizglītība.

Informācija par mācību procesu mākslas  izglītības programmā, zvanot pa tālruni 67181046  (direktores vietniece mākslas izglītības jomā), Mākslas nodaļa +371 67181047 vai rakstot uz e-pastu: pmms@riga.lv

 

Lai pieteiktu bērnu profesionālās izglītības programmā, ir jāiesniedz zemāk norādītie dokumenti:

 • iesniegums un pielikums iesniegumam par datu apstrādi. Lejuplādē šeit
 • ģimenes ārsta izziņa 027/u par atļauju palielināt slodzi, apgūstot mākslas programmu
 • dzimšanas apliecības kopija ar apliecinājumu: “Iesniedzu glabāšanai Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņa personas lietā.” Vecāka pašrocīgais vai e-paraksts, paraksta atšifrējums.

Visi dokumenti jāiesniedz vienlaicīgi sākot no 2024. gada 2. - 31. maijam.

Dokumentus var iesniegt:

 • digitāli, parakstot dokumentus ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pastu: pmms@riga.lv
 • ievietojot pastkastītē pie skolas ieejas (papīra formātā)
 • klātienē, piesakoties uz konkrētu laiku pa tālruni lietvedei +371 67181044

Iestājpārbaudījuma uzdevums un materiāli audzēkņiem no 8 - 10 gadiem.

Iestājpārbaudījuma uzdevums: iztēles darbs ar krāsām pēc uzdotas tēmas.

Izmantojamie materiāli: krāsainie zīmuļi, flomāsteri, pasteļu krītiņi, guašas vai akvareļu krāsas.

Formāts: A3 akvareļa papīra lapa.

 

Darba vērtēšanas kritēriji iztēles zīmējumam: 

 • darba atbilstība tēmai,
 • darba pabeigtība – laukuma aizpildījums,
 • krāsu saskaņošanas prasmes, kompozīcija. 

Iestājpārbaudījuma uzdevums un materiāli audzēkņiem no 10 - 12 gadiem. Uzņemam uz vakantajām vietām skolā.

Iestājpārbaudījuma uzdevums: uzgleznot kluso dabu, kas sastāv no 2-4 priekšmetiem.

Izmantojamie materiāli: guašas krāsas vai akvareļu krāsas.

Formāts: A3 akvareļa papīra lapa.

Darba vērtēšanas kritēriji gleznojumam no dabas: 

 • priekšmetu iekomponēšana lapā,
 • proporciju izjūta, attēlojot priekšmetus,
 • krāsu toņu jaukšanas prasmes.
 • Uz eksāmenu jāierodas ar savām krāsām, otām, zīmuļiem un A3 formāta akvareļu papīru.

Informāciju par iestājpārbaudījumu rezultātiem varēsiet redzēt šeit.

 

 

 

Kā mūs atrast

Kontaktinformācija

Sazinies ar mums!

+371 67181041 Graudu iela 59, Rīga, Latvija