Latvian English

Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola

Plenērs

3.-5. klašu 2019./2020. m.g. Vasaras darbu uzdevumi.
Darbi iesniedzami no 2020. gada 1. - 15.septembrim Mākslas skolā. Skate un darbu vērtēšana notiks 17. septembrī.

Uzdevumus var lejupielādēt šeit.

Plenērs - mācību prakse ir obligāts mācību priekšmets visiem 1.-5.kursa audzēkņiem.Bez mācību prakses - plenēra atzīmes audzēknis netiek pārcelts uz nākošo kursu. Mācību prakses - plenēra laikā veiktos darbus izstāda un vērtē ar vienu kopīgu atzīmi. 

Pēc plenēra noslēguma audzēkņi saņem liecības.
Mācību prakse - plenērs notiek katru gadu 2. mācību semestra beigās jūnija mēneša pirmajās divās nedēļās vai citā laikā pēc vienošanās:
- skolā, dabā, pilsētvidē un muzejos Rīgā;
- izbraukuma nometnēs Latvijā;
- starptautiskajās mākslas nometnēs Latvijā;
- starptautiskajās mākslas nometnēs ārzemēs;

- kā patstāvīgie darbi pēc uzdotajām tēmām.
Ja audzēknis nevar piedalīties skolas organizētajos plenēra pasākumos motivētu apstākļu dēļ, tad uz vecāku rakstveida iesnieguma pamata, kas iesniegts pirms plenēra sākuma, audzēknis vienojas par patstāvīgā darba apjomu un izpildes termiņu.

 

                       

 


Atpakaļ

Kā mūs atrast

Kontaktinformācija

Sazinies ar mums!

+371 67181041 Graudu iela 59, Rīga, Latvija