Latvian English

Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola

Skates

Skates ir galvenā audzēkņu mācību darba vērtēšanas un analīzes forma mākslas skolā.
Skate ir visu vai izlases veida semestra mācību darbu publiska izstādīšana. 
Skates darbus katrā mācību priekšmetā sagatavo un noformē audzēkņi skolotāja 
vadībā, izliekot vai demonstrējot darbus noteiktajā laikā un norādītajā vietā.
 

Skates darbus var demonstrēt:

 • Kā izstādes darbus;
 • Kā tematisku skolas pasākuma sastāvdaļu;
 • Kā akciju, izrādi, koncertu vai to noformējumu;
 • Kā video vai citu virtuālo tehnoloģiju materiālu;
 • Kā darbu mapes; 
 • Kā publicētu vizuāli - informatīvo materiālu;
 • Vai izmanto citu radošās izteiksmes formu.

Skates notiek 3 reizes gadā:

 • semestra skate notiek decembrī;
 • semestra skate un mākslas skolas diplomandu darbu skate notiek maijā;
 • plenēra/prakses skate notiek plenēra noslēgumā jūnijā. 

Starpskates tiek organizētas semestra laikā, lai:

 • Novērtētu kāda atsevišķa uzdevuma izpildes kvalitāti;
 • Izvirzītu audzēkņu darbus konkursiem;
 • Izvirzītu audzēkņus dalībai skolas, ārpus skolas vai starptautiskajos pasākumos.

Skates darbus vērtē komisija – PMMS administrācijas pārstāvis. Metodiķis un priekšmetu skolotāji. 

Pēc skolotāju ieskatiem var tikt organizētas audzēkņu pašvērtējuma skates.
Visiem skolas audzēkņiem piedalīšanās skatēs ir obligāta.
Ja audzēknis nav piedalījies skatē attaisnojošu iemeslu dēļ, var tikt noteikts laiks atkārtotai skatei.
Ja audzēknis nav piedalījies skatē bez attaisnojošiem iemesliem,
vai skates rezultāti 1.klasē ir ar mazāku kā 4 balles vērtējumu, 
bet no 2.-5. klasei 2 mācību priekšmetos ir ar mazāku kā 4 balles vērtējumu, 
audzēknis var tikt atskaitīts.

 

Kā mūs atrast

Kontaktinformācija

Sazinies ar mums!

+371 67181041 Graudu iela 59, Rīga, Latvija