Latvian English

Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola

Kompozīcija

Komponēšana ir darbība, kas palīdz veidot mākslas darbā saskaņu un harmoniju.To sekmē mākslas darba idejas, atsevišķo elementu vai tēlu un izmantoto izteiksmes līdzekļu savstarpējais sakārtojums.
Un galvenais, ko tu Kompozīcijas stundās uzzināsi, ir tas:

  • Kādi ir visvienkāršākie tēlu iekomponēšanas veidi;
  • Ko nozīmē Zelta griezuma likums un harmonija;
  • Kādus jokus veido krāsu kontrasti un optiskās ilūzijas;
  • Ko stāsta simetrija un asimetrija;
  • Kā attēlot kustību vai mieru.

Un noteikti Tu būsi attīstījis savu tēlaino domāšanu, izzinājis pasauli un izkopis prasmes iegūtās zināšanas izmantot savos darbos.

 

                          


Atpakaļ

Kā mūs atrast

Kontaktinformācija

Sazinies ar mums!

+371 67181041 Graudu iela 59, Rīga, Latvija