Latvian English

Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola

Mūzikas nodaļa

Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas Mūzikas nodaļa piedāvā apgūt šādas 20V profesionālās ievirzes izglītības programmas, kuru mācību ilgums ir 8 gadi:

 • Taustiņinstrumentu spēle – (klavierspēle un akordeona spēle); 
 • Stīgu instrumentu spēle – (vijoles, čella, ģitāras, kokles, kontrabasa spēle);
 • Pūšaminstrumentu spēle – (flautas, obojas, klarnetes, fagota, saksofona, mežraga, trompetes, trombona spēle); 
 • Sitaminstrumentu spēle;
 • Vokālā mūzika Kora klase.

Programma 30V paredzēta audzēkņiem, kuri vēlas turpināt profesionālo izglītību mūzikā, vienlaikus iegūstot arī vidējo izglītību, kas ļauj sagatavoties iestājpārbaudījumiem mūzikas augstskolās. Mācību ilgums ir 3 gadi (10.-12.kl.).

 

Pirms profesionālās ievirzes programmas apgūšanas, piedāvājam 1 gadu apgūt mūzikas pamatus sagatavošanas klasē.

 

Apmācības sistēmas pamatā ir individuāla apmācība un nodarbības grupās, kuru ietvaros:

 • veicina audzēkņa muzikālo, intelektuālo un emocionālo spēju attīstību,
 • motivē audzēkni sagatavoties profesionālās vidējās un augstākās mūzikas izglītības ieguvei,
 • attīsta jaunrades spējas mūzikā,
 • attīsta spējas orientēties mūzikas žanros un stilos,
 • sekmē audzēkņa veidošanos par garīgi attīstītu, brīvu, atbildīgu un radošu personību, kultūras radītāju un izglītotu kultūras patērētāju,
 • veido audzēkņa pozitīvu attieksmi pret līdzcilvēkiem.

 

Kā mūs atrast

Kontaktinformācija

Sazinies ar mums!

+371 67181041 Graudu iela 59, Rīga, Latvija