Latvian English

Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola

Mūzikas nodaļa

Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas Mūzikas nodaļa īsteno 2014. gadā akreditētas šādas

profesionālās ievirzes izglītības programmas:

 • Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle, akordeona spēle 20V 212 01;
 • Stīgu instrumentu spēle – vijoles, alta, čella, ģitāras, kokles, kontrabasa spēle 20 V 212 02;
 • Pūšaminstrumentu spēle – flautas, obojas, klarnetes, fagota, saksofona, mežraga, trompetes, trombona, tenora, eifonija un tubas spēle 20 V 21203;
 • Sitaminstrumentu spēle 20 V 212 04;
 • Vokālā mūzika, kora klase 20 V 212 06.

2009.gada jūnijā skola licencēja profesionālās ievirzes izglītības programmas 30V, kas ļauj sekmīgākajiem audzēkņiem turpināt izglītību 10., 11., 12. klasē izvēlētajā specialitātē, un ļauj sagatavoties iestājpārbaudījumiem mūzikas augstskolās.

 

Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolā, bērni vecumā no 7 līdz 12 gadiem, var izvēlēties sev vēlamo mācību piedāvājumu budžeta grupās. Mācību ilgums atkarībā no izvēlētās specialitātes ir seši vai astoņi gadi.

 

Apmācības sistēmas pamatā ir individuāla apmācība un nodarbības grupās, kuru ietvaros:

 • veicina audzēkņa muzikālo, intelektuālo un emocionālo spēju attīstību,
 • motivē audzēkni sagatavoties profesionālās vidējās un augstākās mūzikas izglītības ieguvei,
 • attīsta jaunrades spējas mūzikā,
 • attīsta spējas orientēties mūzikas žanros un stilos,
 • sekmē audzēkņa veidošanos par garīgi attīstītu, brīvu, atbildīgu un radošu personību, kultūras radītāju un izglītotu kultūras patērētāju,
 • veido audzēkņa pozitīvu attieksmi pret līdzcilvēkiem.

 

Kā mūs atrast

Kontaktinformācija

Sazinies ar mums!

+371 67181041 Graudu iela 59, Rīga, Latvija