Latvian English

Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola

Laureāti 2017./2018.m.g.

 • M.M.Laiviņš un  K.Kalniņa - II vieta, S.L.Libeka - III vieta, A.Kazuļina un M.A.Dziļuma - diploms - II Starptautiskais konkurss "Dubultmēlīšu svētki"
 • Koklētāju ansamblis "Vīzija" – I vieta - N. Novikas IX Starptautiskais mazās kamermūzikas konkurss
 • Linards Linde un Valters Vēģelis - I vieta - N. Novikas IX Starptautiskais mazais kamermūzikas konkurss
 • Elza Heinsberga un Antra Ķīsele – II vieta - VI Starptautiskais kameransambļu konkurss "Musical Aquarelle"
 • Laura Gruntmane - II vieta, Lizete Anna Beikmane - III vieta - II Daudzstīgu instrumentu solistu konkurss ”Koklē vēju vanadziņš”
 • Linards Linde - I vieta - III Starptautiskais jauno pianistu konkurss "Mūzikas varavīksne"
 • Kirills Kifs - III vieta - I Starptautiskais akordeona mūzikas konkurss
 • Ivans Daniils Sidorovs - II vieta - Latvijas profesionālās ievirzes/vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle audzēkņu valsts konkurss
 • Iļja Bordjukovs - I vieta - Arvīda Žilinska VI Starptautiskā jauno vokālistu konkursa laureāts
 • Laura Patrīcija Damberga - II vieta - Latvijas profesionālās ievirzes/vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle audzēkņu valsts konkurss
 • Dāvis Benefilds – I vieta - Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss
 • Sofija Ogarkova - atzinības raksts, IV Mazā Augusta Dombrovska konkurss
 • Olga Zorina -  II vieta, Laura Patrīcija Damberga - II vieta, Elza Pipiķe - III vieta, Ivans Daniils Sidorovs - II vieta Katrina Skarbinika – III vieta: Latvijas profesionālās ievirzes/vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle audzēkņu valsts konkurss II kārta
 • Daniels Vizulis - II vieta, Madara Lāmane-Jēgersone - III vieta, Nora Grandāne – atzinības raksts: konkurss „Vidzemes Cīrulīši”
 • Iļja Bordjukovs – II vieta 15. Bērnu un jauniešu vokālistu konkurss “PUTNU BĒRNI 2017”
 • Aleksejs Tupiks – I vieta, Valters Vēģelis – I vieta, Linards Linde – III vieta: IV Starptautiskais pianistu-zēnu konkurss klavierspēlē "Spēlē zēni"
 • Fjodors Ozerovs - II vieta K.Izarta X Starptautiskais konkurss "Jaunais virtuozs"
 • Renāts Vanags - II vieta IV Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss "Kaunas Sonoruni 2017"
 • Laura Gruntmane - I vieta - Etīžu konkurss Klaipēdā
 • Marija Virki - I vieta -  XVI Jauno pianistu etīžu konkurss
 • Krista Kivkucāne - III vieta - Solistu un duetu konkurss “Jūras zvaigzne”

Atpakaļ

Kā mūs atrast

Kontaktinformācija

Sazinies ar mums!

+371 67181041 Graudu iela 59, Rīga, Latvija