Latvian English

Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola

Laureāti 2021./2022.m.g.

2021./22. mācību gadā PMMS audzēkņi piedalījās 16 konkursos gan Latvijā, gan citās valstīs, un visos tika iegūtas godalgotas vietas.

Grand Prix ieguva 4 audzēknes. 3 balvas Grand Prix Starptautiskajā konkursā ,,Nouvelles Etoiles” Parīzē saņēma 3.čella klases audzēknes Regīna Kuzmičova un Rebeka Kuzmičova (ped. I.Liepiņa, kcm. R.Plešanovs) un Grand Prix Starptautiskajā konkursā ,,Wind Stars 2022” ieguva 10. obojas klases audzēkne M.A.Dziļuma (ped. D.Cimermanis, kcm. R.Plešanovs).

I vietas  konkursos ieguva 13 audzēkņi. 4 konkursos I vietu ieguvējas bija kokles klases ped. I.Dzenes audzēknes, bet 2 konkursos I vietu ieguva mežraga spēles ped. G.Evelona audzēkņi.

II vietas saņēma 14 audzēkņi.

III vietas ieguva 3 audzēkņi.

Pārējie konkursu dalībnieki saņēma atzinības rakstus. 

 • Konkurss ''Talants Latvijai'' 2022 - Amēlija Velika – 2.vijoles kl.- II vieta (ped.R.Sjakste, kcm. K. K Pugača), Maris Pauls Tone – 4.mežraga kl. - I vieta (Ped.G.Evelons, kcm. S.Zaķe), Daniils Čikrizovs 4.ģirāras kl. - II vieta (ped. A.Koņickis – Kredensirs), Atzinības raksti: Barbara Bernāte – 3. obojas klase (ped. D.Cimermanis, kcm. R.Plešanovs), Jasmīne Marta Kalniņa – 5. klarnetes klase (ped. M.Majacka, kcm. L.Leikarte), Diāna Žaivoronko - 3. klavieru klase (ped. S.Docīte);
 • III Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss ''Wind Stars 2022'' - Luīze Baumane – 2. klarnetes kl.- I vieta, Paula Baltvilka – 5. klarnetes kl.- II vieta, Jasmīne M. Kalniņa – 5. klarnetes kl.- II vieta (ped. M.Majacka, kcm. M.Leikarte), Jēkabs Rumba - II vieta, Katrīna Gaile - II vieta,  Ans. Adēlija Šakirova un Veronika Sliņko – II vieta (ped. Katrīna Kivleniece-Cābule, kcm. Santa Zaķe);
 • V Starptautiskā pūšaminstrumentu spēles jaunu izpildītāju konkurss ''Naujene Wind 2022'' - Maris Pauls Tone – I vieta (ped. G.Evelons, kcm. S.Zaķe);
 • J.Jurjāna XXIII Starptautiskais konkurss ''Jaunais mežradznieks 2022'' - Maris Pauls Tone – II vieta  (ped. G.Evelons, kcm. S.Zaķe);
 • III Starptautiskais akordeona mūzikas izpildītāju solistu un kolektīvās muzicēšanas konkurss - Alberts Onzuls - III vieta (ped. S.Catlaka); 
 • Jauno pianistu izpildītāju konkurss - Jevgēnija Siņicina - I vieta (ped. S.Semjonova);
 • ''Latvijas gada ģitārists 2022'' - Daniils Čikrizovs - II vieta (ped. A.Koņickis-Kredensirs); 
 • Andra Grīnberga X ģitāristu konkurss ''Kur tad tu nu biji? 2022'' - Daniils Čikrizovs - I vieta, Mihails Pritkovs – III vieta (ped. A.Koņickis-Kredensirs);
 • Jauno mūziķu konkurss ''Stīgo, Radi Bolderājā!'' - Elīna Valdberga – II vieta (ped. Asnāte Riekstiņa, kcm. Krista Kristiāna Pugača), Regīna Kuzmičova – II vieta, Rebeka Kuzmičova – III vieta (ped. Indra Liepiņa, kcm. Rihards Plešanovs);
 • V Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss "Mūzikas burti 2022" - Frančeska Klēra Ķešāne – I vieta, Līva Liepiņa - II vieta (ped. I.Dzene);
 • Konkurss - festivāls ''Blooming Sounds 2022'' - Frančeska Klēra Ķešāne – I vieta, Marta Riekstiņa - I vieta, Zelma Miķelsone - I vieta, Ansamblis ''Vīzija'' - I vieta (ped. I.Dzene);
 • II Starptautiskais bērnu un jauniešu Tautas mūzikas festivāls - konkurss ''ТВОРЧІСТЬ БЕЗ МЕЖ'' - Zelma Miķelsone - I vieta, Ansamblis ''Vīzija'' - I vieta, Frančeska Klēra Ķešāne – II vieta, Marta Riekstiņa - II vieta (ped. I.Dzene);
 • Starptautiskais konkurss ''Nouvelles Etoiles'' 2022 - Elīna Valdberga - II vieta (ped. A.Riekstiņa, kcm. K.K.Pugača)

Atpakaļ

Kā mūs atrast

Kontaktinformācija

Sazinies ar mums!

+371 67181041 Graudu iela 59, Rīga, Latvija