Latvian English

Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola

Taustiņinstrumentu spēle

Taustiņinstrumentu spēle

Taustiņinstrumentu nodaļa ir vissenākā skolas nodaļa, jo jau pašos skolas pirmsākumos (1966. gadā) darbojās klavierspēles un akordeona spēles pulciņi, kuri bija pamats tālākai skolas attīstībai.

Lasīt vairāk
Stīgu instrumentu spēle

Stīgu instrumentu spēle

Stīgu instrumentu spēles nodaļai mūsu skolā ir sena pagātne. Vijoļspēli audzēkņi apguvuši jau no 1966.gada, kad skolas nosaukums vēl bija Ļeņina rajona Vakara mūzikas skola.

Lasīt vairāk
Pūšaminstrumentu spēle

Pūšaminstrumentu spēle

Pūšaminstrumentu nodaļa skolā darbojas jau no 1975.gada. Nodaļā ir skaitliski lielākais un daudzveidīgākais instrumentu piedāvājums visā skolā – gan koka pūšamie, gan metāla pūšamie instrumenti.

Lasīt vairāk
Sitaminstrumentu spēle

Sitaminstrumentu spēle

Sitaminstrumentu nodaļā ir gan melodiski, gan ritmiski instrumenti. Audzēkņiem iespējams apgūt dažādu sitaminstrumentu spēles pamatprasmes, attīstīt gan muzikālo dzirdi, atmiņu, gan ritma izjūtu.

Lasīt vairāk
Kora klase

Kora klase

Kora klases mācību prioritāte ir kora dziedāšana. Audzēkņi jau no 1. klases darbojas dažādās grupās. Neatņemama mācību procesa sastāvdaļa ir ansamblis un koris, kur bērni apgūst iemaņas veidot 

Lasīt vairāk
Dziedāšana

Dziedāšana

Izglītības programma Dziedāšana tiek īstenota profesionālās ievirzes izglītības programmas 30V „Mūzika” ietvaros, 10.-12.klases audzēkņiem. Mācību process balstās uz vokālās tehnikas pilnveidošanu, balss 

Lasīt vairāk

Kā mūs atrast

Kontaktinformācija

Sazinies ar mums!

+371 67181041 Graudu iela 59, Rīga, Latvija