Latvian English

Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola

Taustiņinstrumentu spēle

Taustiņinstrumentu spēle

Taustiņinstrumentu nodaļa ir vissenākā skolas nodaļa, jo jau pašos skolas pirmsākumos (1966. gadā) darbojās klavierspēles un akordeona spēles pulciņi, kuri bija pamats tālākai skolas attīstībai.

Lasīt vairāk
Stīgu instrumentu spēle

Stīgu instrumentu spēle

Piedāvāto stīgu instrumentu klāsts ir plašs, tāpēc katrs interesents var atrast sev piemērotāko mūzikas instrumentu.

Lasīt vairāk
Pūšaminstrumentu spēle

Pūšaminstrumentu spēle

Pūšaminstrumentu nodaļā ir skaitliski lielākais un daudzveidīgākais instrumentu piedāvājums visā skolā – gan koka pūšamie, gan metāla pūšamie instrumenti. Audzēkņi muzicē ne tikai individuāli, bet arī kolektīvi, apvienojoties dažādos ansambļos un skolas orķestros.

Lasīt vairāk
Sitaminstrumentu spēle

Sitaminstrumentu spēle

Sitaminstrumentu nodaļā ir gan melodiski, gan ritmiski instrumenti. Audzēkņiem ir iespēja apgūt dažādu sitaminstrumentu klāstu - ksilofons, marimba, vibrafons, bungas, timpāni, perkusijas.

Lasīt vairāk
Kora klase

Kora klase

Kora klases mācību prioritāte ir kora dziedāšana. Neatņemama mācību procesa sastāvdaļa ir ansamblis un koris, kur audzēkņi apgūst iemaņas veidot unisonu, daudzbalsību un tembrālo labskanību. 

Lasīt vairāk
Dziedāšana

Dziedāšana

Izglītības programma Dziedāšana tiek īstenota profesionālās ievirzes izglītības programmas 30V „Mūzika” ietvaros, 10.-12.klases audzēkņiem. Mācību process balstās uz vokālās tehnikas pilnveidošanu, balss 

Lasīt vairāk

Kā mūs atrast

Kontaktinformācija

Sazinies ar mums!

+371 67181041 Graudu iela 59, Rīga, Latvija