Latvian English

Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola

Stīgu instrumentu spēle

Stīgu instrumentu spēles nodaļai mūsu skolā ir sena pagātne. Vijoļspēli audzēkņi apguvuši jau no 1966.gada, kad skolas nosaukums vēl bija Ļeņina rajona Vakara mūzikas skola.

 

Nodaļā strādā bijušie skolas absolventi – Indra Liepiņa, Inese Krauce. 
Piedāvāto stīgu instrumentu klāsts ir plašs, un katrs interesents var atrast sev piemērotāko mūzikas instrumentu.

 

Vijoļspēle

Vijoļspēli pasniedz pedagoģes Regīna Sjakste (nodaļas vadītāja), Tatjana Lakida, Kristīne Osokina un Asnāte Riekstiņa. Mācību laikā, vijolnieki ne reizi vien nomaina savas vijoles, jo augot augumam, jāpiemeklē arī proporcionāli piemērots instruments. Vijoļklases audzēkņi, sākot ar 3. klasi spēlē vijolnieku ansamblī, un ar 4. klasi, skolas simfoniskajā orķestrī. Mācības vijoļspēles programmā ilgst astoņus gadus. 


Alta spēle
Tatjana Lakida ir alta spēles pedagoģe. Alts ir vijoļu grupas instruments, nedaudz lielāks par vijoli, tāpēc apmācības sākumposmā pamati jāapgūst vijoļspēlē. Specializēties alta spēlē ieteicams ir sākot no 6. klases.


Čella spēle 

Pedagoģe Indra Liepiņa un Mareta Prikule ir čella spēles pedagogi. Mācības čella spēlē arī ilgst astoņus gadus

 

Kontrabasa spēle
Mūsu skolā ir iespējams apgūt vēl kontrabasa spēli, kas darbojas no 2016. gada otrā semestra.
Kontrabasa spēli pasniedz Viktors Stankevičs. Mācības šajā programmā ilgst sešus gadus.


Ģitāras spēle

No 2007. gada mūsu skolā ir iespējams apgūt arī ģitāras spēli, pie pedagogiem Modra Baumaņa un Aleksandra Koņicka- Kredensira. Audzēkņu vidū ģitāras spēle ir ļoti populāra.
Mācības šajā programmā ilgst sešus gadus. 


Kokles spēle
Kokles spēli māca pedagoģe Inese Krauce. Kokles klases vēsture aizsākas jau 1975.gadā. Koklētāji jau agri sāk muzicēt kopā ansamblī. Skolas koklētāju ansamblim ir liela koncertpieredze. 
Kokles klasē mācības ilgst sešus gadus.

 

Lai pilnveidotu skolas simfoniskā orķestra skanējumu, nākotnē skolas audzēkņu rindās labprāt redzētu arī kontrabasa spēlmaņus. 

 

    


Atpakaļ

Kā mūs atrast

Kontaktinformācija

Sazinies ar mums!

+371 67181041 Graudu iela 59, Rīga, Latvija