Latvian English

Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola

Teorētiskie priekšmeti

Mūzikas teorētiskie priekšmeti ir nopietns izaicinājums katram mūzikas skolas audzēknim, jo līdztekus sava instrumenta spēles apguvei audzēknim ir jāapgūst arī mūzikas teorija un vēsture. Tā ir neatņemama sastāvdaļa profesionālās ievirzes izglītības programmās. Teorijas blokā ietilpst šādi mācību priekšmeti:

  • Solfedžo,
  • Mūzikas literatūra,
  • Elementārā teorija,
  • Harmonija,
  • Mūzikas formas mācība,
  • Instrumentu spēles vēsture. 

Katrai izglītības programmai šo mācību priekšmetu sadalījums ir atšķirīgs:

 

20 V programma

Solfedžo – 1.kl. – 8.kl. (2 stundas nedēļā)

Mūzikas literatūra – 5.kl. – 8.kl (1 stunda nedēļā)

Elementārā teorija 8.kl. (1 stunda nedēļā)

 

30 V programma

(10.kl. – 12.kl.)

Solfedžo –  10.kl. – 12.kl. (2 stundas nedēļā)

Mūzikas literatūra 10.kl. – 12.kl. (2 stundas nedēļā)

Harmonija 10.kl. – 12.kl. (2 stundas nedēļā)

Mūzikas formas mācība 11.kl. - 12.kl. (1 stunda nedēļā)

 

Skolotāji:

Ināra Lēnspēlniece (izglītības programmas vadītāja),

Iraīda Žilko,

Lauma Dārzniece,

Emīls Rusovs,

Marta Liepiņa.

 

 

        


Atpakaļ

Kā mūs atrast

Kontaktinformācija

Sazinies ar mums!

+371 67181041 Graudu iela 59, Rīga, Latvija