Latvian English

Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola

Teorētiskie priekšmeti

Mūzikas teorētiskie priekšmeti ir nopietns izaicinājums katram mūzikas skolas audzēknim, jo līdztekus sava instrumenta spēles apguvei, audzēknim ir jāapgūst mūzikas teorija, vēsture. Tie ir neatņemama sastāvdaļa profesionālās ievirzes izglītības programmās. Teorijas blokā ietilpst šādi mācību priekšmeti:

  • Mūzikas mācība,
  • Solfedžo,
  • Mūzikas literatūra,
  • Elementārā teorija,
  • Harmonija,
  • Mūzikas formas mācība,
  • Instrumentu spēles vēsture. 

Katrai izglītības programmai šo priekšmetu sadalījums ir atšķirīgs:

Mācību priekšmeti Sešgadīgā apmācība Astoņgadīgā apmācība Vidējās izglītības programmas
Mūzikas mācība 1.kl. 1.kl. - 3.kl. -
Solfedžo 2.kl. - 6.kl. 4.kl. - 8.kl. 10.kl. - 12.kl.
Mūzikas literatūra 2.kl. - 6.kl. 3.kl - 6.kl. 10.kl. - 12.kl.
Mūzikas elementārteorija 6.kl. 8.kl. -
Harmonija - - 10.kl. - 12.kl.
Mūzikas formas mācība - - 11 kl. - 12.kl.
Instrumentu vēsture - - 12.kl.

Teorijas priekšmetus māca izglītības programmas vadītāja Ināra Lēnspēlniece, Iraīda Žilko, Lauma Dārzniece, Emīls Rusovs un Marta Liepiņa.

 

        


Atpakaļ

Kā mūs atrast

Kontaktinformācija

Sazinies ar mums!

+371 67181041 Graudu iela 59, Rīga, Latvija