Latvian English

Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola

Vispārējās klavieres

 

Vispārējās klavieres ir viens no mācību priekšmetiem, kas jāapgūst katram skolas audzēknim neatkarīgi no izvēlētās instrumentu spēles programmas, izņemot tos, kuri jau mācības apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmā Klavierspēle.
Katrā instrumentu spēles programmā mācību priekšmets Vispārējās klavieres atšķiras ar stundu skaitu:

  • Vokālā mūzika Kora klase 1.kl. - 8.kl. (1 stunda nedēļā)
  • Taustiņinstrumentu spēle Akordeona spēle 3.kl. – 8.kl. (0.5 stunda nedēļā)
  • Stīgu instrumentu spēle 3.kl. – 8.kl. (0.5 stunda nedēļā)
  • Pūšaminstrumentu spēle un sitaminstrumentu spēle 3.kl. – 8.kl. (0.5 stunda nedēļā)

Skolotāji:

Laura Romanoviča (izglītības programmas vadītāja),

Indra Ošleja,

Zane Godiņa-Strazdiņa,

Sarmīte Semjonova,

Krista Kristiāna Pugača,

Maira Leikarte,

Deizija Eičina. 

 


Atpakaļ

Kā mūs atrast

Kontaktinformācija

Sazinies ar mums!

+371 67181041 Graudu iela 59, Rīga, Latvija