Latvian English

Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola

Misija
Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola ir profesionālās ievirzes izglītības mūzikā un mākslā aktīvs realizētājs, kas attīsta bērnu un jauniešu radošumu un konkurētspēju kā garantiju pilsētas un valsts nākotnei – radošai un stiprai kultūras kopienai. Mēs rūpējamies par mantoto un iegūto kultūras vērtību saglabāšanu, aktualizēšanu, izplatīšanu, attīstām daudzveidīgu kultūras vidi, kā arī pilnvērtīgi iekļaujamies un darbojamies pilsētas un Latvijas kultūras telpā.

Vīzija
Iestāde, kurā ikviens ir piederīgs radošam procesam un izaicinājumiem, kura mainās līdzi laikam un turpina tradīcijas laikmetīgā garā, cienot esošo un liekot tam pārtapt par jaunajai paaudzei interesantu un kopjamu. Ikviena garīgās pilnveides vajadzību izveide un nostiprināšana visa mūža garumā.

Vērtības

  • Cieņa
  • Profesionālisms
  • Sadarbība
  • Degsme

Vēsture
1966. gadā tiek atvērta Rīgas pilsētas Ļeņina rajona Vakara mūzikas skola.
1975. gadā ar Rīgas pilsētas Darbaļaužu Deputātu padomes Izpildu komitejas lēmumu Nr. 97 uz vakara mūzikas skolas bāzes tiek atvērta  Bērnu mūzikas skola Nr. 4.
1995. gadā skola no ēkas Tēriņu ielā pārceļas uz šī brīža mājvietu Graudu  ielā 59.
2005. gadā skolā tiek atvērta Mākslas nodaļa, līdz ar to skola maina  nosaukumu, kļūstot par Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolu.

 

Kā mūs atrast

Kontaktinformācija

Sazinies ar mums!

+371 67181041 Graudu iela 59, Rīga, Latvija